• 21-300 Radzyń Podlaski, ul.Wisznicka 10c
  • 785-550-061 | 785-550-062
  • dachstyl2sc@iq.pl

Dach Styl SP.J. M.Smoliński P.Bober

ul. Wisznicka 10 c
21-300 Radzyń Podlaski
NIP 5381850211

Mariusz 785-550-061
 Paweł 785-550-062
 Rafał 785-550-056

email: dachstyl2sc@iq.pl

Niniejszym zawiadamiamy, że z dniem 28 stycznia 2021 roku działalność gospodarcza prowadzona pod firmą „DACH STYL MARIUSZ SMOLIŃSKI, PAWEŁ BOBER SPÓŁKA CYWILNA” (NIP: 5381850211 REGON: 061165848)” została przekształcona w spółkę jawną w trybie art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Spółka nosi nazwę DACH STYL M. SMOLIŃSKI, P. BOBER SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Radzyniu Podlaskim i została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000880689, a NIP i REGON pozostały bez zmian. Adres Spółki to ul. Wisznicka 10 c, 21-300 Radzyń Podlaski.

Niniejszym zawiadamiamy, że z dniem 28 stycznia 2021 roku działalność gospodarcza prowadzona pod firmą „DACH STYL MARIUSZ SMOLIŃSKI, PAWEŁ BOBER SPÓŁKA CYWILNA” (NIP: 5381850211 REGON: 061165848)” została przekształcona w spółkę jawną w trybie art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Spółka nosi nazwę DACH STYL M. SMOLIŃSKI, P. BOBER SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Radzyniu Podlaskim i została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000880689, a NIP i REGON pozostały bez zmian. Adres Spółki to ul. Wisznicka 10 c, 21-300 Radzyń Podlaski.
Dach Styl - Unia